Redactor: Efraim Zadof Comisión Israelí por los desaparecidos judíos en Argentina

הוועדה הבין-משרדית בעיניין גורל הנעלמים היהודים בארגנטינה

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
elementor-hf
elementor_library

נמלטים

Zulma Hopen
סולמה הופן

נמלטה עקב היותה אחות של Daniel Hopen שנחטף והועלם, נמלטה מארגנטינה לישראל

רצתה לצאת את ארגנטינה בגלל חטיפתו והעלמתו של אחיה דניאל אך סרבו לתת לה דרכון. טופלה על ידי שליח העלייה רקנטי. יצאה למונטבידיאו, שם קיבלה תעודת מעבר ישראלית, עד לעלייתה למטוס היתה בהשגחת השגרירות ועלתה ארצה. שהתה בישראל בשנים 1980-1978.

Saúl Sergio Haimovich
שאול סרחיו חיימוביץ

נעצר (30) ושוחרר

אזרחות בעת המעצר:
ארגנטינית – מס’ זהות 7.340.016.

שם האב: מאוריסיו חיימוביץ
שם האם: רחל לאה אלטשילר חיימוביץ’

תיאור המקרה (מתוך עדותו והשלמות מתוך מסמכים נלווים):
במרס 1977 ביקש לחדש דרכון בעיר רוסריו כי התכוון לנסוע לבריטניה. ביוני 1977 הלך לברר על הסיבה לאי מתן הדרכון ואז נעצר ללא שום הסבר. היה עצור 49 יום ללא שוב הסבר. לא נגעו בו ואף לא חקרו אותו. היה חתום על הצו Teniente Coronel Alejandro Morelli ראש מפקדת העל של הביטחון הפדרלי Superintendencia Federal de Seguridad Nacional. שוחרר ב8.8.1977- אך הוחתם ששוחרר 9 וחצי שעות לאחר מעצרו.
מכיוון שפחד לסור למשטרה לקחת את הדרכון נסע לאורוגואי ושם הסדיר את עלייתו ארצה ביום 12.12.77.

Daniel Feldman
דניאל אדוארדו פלדמן

נעצר (24) ושוחרר

אזרחות בעת המעצר: ארגנטינית

שם האב: אברהם פלדמן
שם האם: חנה פלדמן