Redactor: Efraim Zadof Comisión Israelí por los desaparecidos judíos en Argentina

הוועדה הבין-משרדית בעיניין גורל הנעלמים היהודים בארגנטינה

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
elementor-hf
elementor_library

הגרו לישראל

Shmuel (Samuel) Rubinstein
שמואל רובינשטיין

נעצר ביום 10.12.1975 בגיל 20 ושוחרר

אזרחות בעת המעצר: ארגנטינית

שם האב: סלומון סאול רובינשטיין ז»ל
שם האם: פידלה אנטוניה טפיה רובינשטיין

Alejandra Judith Naftal

נחטפה ביום 9.5.78 בגיל 17 ושוחררה בחודש נובמבר 1978

אזרחות בעת המעצר: ארגנטינית שם האב: Guillermo Naftal שם האם: Sara Goldberg

נחטפה מביתה. באותו לילה ולמחרת בלילה חטפו כ25- צעירים בגילאים 22-17. כולם נלקחו למחנה El Vesubio. לאחר מספר ימים של חקירות ועינויים ראתה חברים לבית הספר Carlos Pellegrini: Mauricio Weinstein ו-Juan Carlos Mártire שהיו עצורים מאז אפריל. במקום היו כ60- עצורים. את ויינשטיין, מארטירה ו-Gabriela Juárez ראתה בפעם האחרונה בסוף מאי מועד בו «הועברו». גם ראתה את כינוייה של Laura Feldman חרוט על הקיר. החקירות כאן עסקו בפעילותה ב-Unión de Estudiantes Secundarios (אגוד תלמידי התיכון, שהזדהה עם הפרוניזם), על פעילותה הציונית (שלא היתה לה בכלל), המבנה של הארגונים היהודיים כגון «הכוח» ו»מכבי», ועל סוגי האימונים בנשק שעברו היהודים.

בראשית יולי כיסו את ראשה וקשרו את ידיה והועלתה למכונית יחד עם Guillermo Dascal, Leonardo Zaidman, Claudio Niro, בקרבת בסיס צבאי ב-Villa Martelli. כאן נלקחו על ידי חיילים שכביכול מצילים אותם מפעולה של תא אנטי קומוניסטי. ב31.8.78- הועברה לבית הסוהר Villa Devoto. הועמדה למשפט בפני בית דין צבאי הפוסל את עצמו. אח»כ הועברה לבית משפט פדרלי שבנובמבר משחרר אותה.

בדיעבד הבינה שכל אלה שנחטפו בימים 9 ו10- במאי שוחררו בסוף 1978 ובמשך 1979. 

Roberto Daniel Goldstein

אחותו הועלמה והוא ברח לישראל

שם האב: מנואל גולדשטיין
שם האם: אדלה גולדשטיין

עלה ארצה ב1972- (ההורים עלו ב1969-) וחזר לארגנטינה ב1974-. אז התגייס לצבא ארגנטינה. שוחרר יומיים לפני ההפיכה של מארס 1976.
הוא היה צלם בעיתון. לאחר שנחטפה אחותו (6.10.1976) חשש שיבואו לחפש אותו. הסתתר במשך 6 ימים עד שהורה של חבר עזר לו להשיג דרכון. לבסוף לקח מטוס שעבר דרך מונטווידאו, ואז דרך דקר לישראל.
כאן ביקש את העזרה של משרד החוץ וקיבל תשובות סתמיות למרות שהוא ראה בעת שירותו הצבאי בארגנטינה שלישראל יש יכולת השפעה רבה בצבא.

Nora Strejilevich

נחטפה ביום 16.7.77 ושוחררה 5-4 ימים לאחר מכן, בגיל 26

הנעדר: Gerardo Strejilevich נחטף ביום 15.7.77

הנעדרת
: Graciela Barrocaהיתה חברתו של Gerardo ונחטפה יחד אתו.

הנעדר
: Hugo Strejilevich נחטף ביום 19.4.77 בהיותו קטין.

מת: Abel Omar Strejilevich. התאבד ביום 19.4.77 לפני המעצר. גופתו נמצאה שנים
אחדות לאחר מכן בבית קברות העירוני Chacarita.